Wat is sensitief responsief ouderschap?

Sensitief responsief ouderschap betekent alert zijn op wat je kind nodig heeft en hierop reageren. Het blijkt dat baby’s en jonge kinderen hier veel van leren. Zo leren ze hun eigen lichaam en emoties kennen doordat jij als ouder ze helpt bij de ‘vertaling’. Een voorbeeld: een baby huilt omdat het honger heeft, maar weet […]

Lees het volledige artikel

Wat is de beste opvoedstijl?

Opvoeding is erg persoonlijk en hangt ook af van de omstandigheden van jullie gezin. Ook heeft ieder kind (en ouder!) andere behoeften en een ander temperament. Ook zijn er stromingen die niet geloven in opvoeden (opvoeden betekent hier: je kind vormen en kneden naar hoe je zou willen dat hij/zij later gaat zijn). Binnen deze […]

Lees het volledige artikel

Welke opvoedstijlen zijn er?

Iedere ouder heeft een eigen opvoedstijl. Toch zijn al deze stijlen onder te verdelen in vier groepen. In welke groep een stijl valt heeft te maken met de hoeveelheid warmte/betrokkenheid en de hoeveelheid autoriteit waar gebruik van gemaakt wordt. Opvoedstijlen worden in de volgende vier groepen verdeeld, al is het niet altijd zo dat je […]

Lees het volledige artikel