Welke opvoedstijlen zijn er?

Iedere ouder heeft een eigen opvoedstijl. Toch zijn al deze stijlen onder te verdelen in vier groepen. In welke groep een stijl valt heeft te maken met de hoeveelheid warmte/betrokkenheid en de hoeveelheid autoriteit waar gebruik van gemaakt wordt. Opvoedstijlen worden in de volgende vier groepen verdeeld, al is het niet altijd zo dat je als ouder slechts één opvoedstijl hanteert:

  • Autoritatieve opvoeding: Deze opvoedstijl wordt ook wel democratische opvoedstijl genoemd. Autoritatieve ouders hebben vaak duidelijke verwachtingen, maar geven tegelijkertijd hun kind ook veel ruimte. Een autoritatieve ouder schat in waar gedrag bij het kind vandaan komt en wat past bij de ontwikkeling. Daar worden grenzen op aangepast. Er is ruimte voor input van het kind. Er wordt dus veel uitgelegd aan het kind zodat het kind snapt wat er verwacht wordt en waarom er grenzen gesteld worden.
  • Autoritaire opvoeding: autoritaire ouders zitten juist meer op de grenzen. Bij de autoritaire opvoedstijl is er minder speling. Een uitspraak als ‘omdat ik het zeg’ zou daarbij kunnen passen. Regels zijn weinig flexibel. Vaak wordt bij deze opvoedstijl meer gebruik gemaakt van straffen. Er is een duidelijke hiërarchie merkbaar in het gezin. 
  • Permissieve opvoeding: ook wel laissez-faire opvoedstijl genoemd. Permissieve ouders zijn heel warm en laten veel toe. Bij de permissieve opvoedstijl ontbreken de regels juist helemaal, maar wordt er wel veel aandacht besteed aan een warme sfeer in het gezin. Ouders plaatsen zich vaak achter het kind. Vaak is er weinig ruzie in het gezin en kinderen leren snel een eigen mening te vormen. Kinderen horen weinig ‘nee’ en leren dus ook slecht om met tegenspraak om te gaan.
  • Onverschillige opvoedstijl: in deze vierde opvoedstijl zullen de meeste ouders zich gelukkig niet in herkennen. Ouders zijn weinig bezig met hun kind en er zijn weinig regels. Binnen het gezin is nauwelijks warmte of liefde voor het kind. Meestal wordt het kind wel voorzien in de praktische dagelijkse behoeften, zoals eten, wassen en slapen, maar wordt het kind niet of minimaal emotioneel ondersteund. 

De autoritatieve opvoedstijl (ook democratische opvoedstijl genoemd) blijkt voordelen te hebben voor kinderen. Kijk hier voor meer informatie over welke opvoedstijl het beste voor kinderen is. 

 

Kleine Zaken heeft een breed aanbod aan cursussen. Benieuwd?

  • Zo is er de Cursus over de babytijd, zowel als e-learning als fysiek in Nijmegen. Daar ontdek je tijdens de zwangerschap alles over de ontwikkeling van je baby, maar ook van jezelf en alles over gelijkwaardig ouderschap.
  • Kleine Zaken geeft de praktische workshop ‘Gelijkspel‘ over taakverdeling binnen jouw gezin. Deze praktische workshop met concrete tools is voor (aanstaande) ouders met kinderen van alle leeftijden.