Geplaatst op

Ouderschap: zorg en betaald werk combineren

Met Kleine Zaken, grote taken geven wij cursussen aan ouders en aanstaande ouders met het thema gelijkwaardig ouderschap overal in verweven. Waarom? Omdat het ouderschap alles op scherp zet. Dat is de reden dat zo veel ouders met jonge kinderen uit elkaar gaan. Maar het is óók een kans de dingen inderdaad scherper te zien en ons onder andere af te vragen: waarom waarderen we de dingen die we zo belangrijk vinden niet wat meer?

Zorg is belangrijk!

Het was net na nieuwjaar. We reden naar Mom & co voor de opname van een podcast over gelijkwaardig ouderschap. Ik herinnerde me de wensen die ik kreeg en gaf voor het nieuwe jaar: ‘een gelukkig nieuwjaar’ of ‘een gezond en gelukkig nieuwjaar’. Ik dacht aan wat we daarmee uitspreken. Aan dat wat we blijkbaar het allerbelangrijkste vinden: gezondheid en geluk. Niemand die mij een rijk of efficient nieuwjaar wenste.

En toen dacht ik aan de documentaire ‘Waarom werken vrouwen niet’. Een belangrijke boodschap: vrouwen van Nederland, denk aan je financiële onafhankelijkheid! Het is echter een halve boodschap. Want het werk dat gedaan moet worden voor het gezonde en gelukkige leven dat we willen, bestaat niet alleen uit betaald werk. Het bestaat ook uit zorgen voor elkaar. Niet alleen omdat we allemaal zorg nodig hebben (soms meer, soms minder). Zorgen voor een ander maakt ons ook gelukkig. Het zorgt voor verbinding, liefde en veiligheid. Onderzoek laat zien dat ouders dan ook het liefste betaald werk en zorg willen combineren. Zowel vaders als moeders willen dat. Maar onderzoek laat ook zien dat vooral moeders dit doen.

Een van de redenen hiervoor is dat zorg, bijvoorbeeld voor kleine kinderen, ondergewaardeerd wordt. Van alle kanten wordt dat er ingewreven: denk aan beroepen in de zorg die minder verdienen. Of ouders die ‘alleen’ maar thuis met de kinderen zouden zitten. Vraag het een ouder en deze zal antwoorden vermoeider te zijn na een dag met de kinderen, dan na een dag op werk. Het is naast prachtig, ook vaak monotoon werk. Werk van de lange adem. Luier na luier wordt verschoond zonder directe beloning.

In veel betaalde werksituaties valt meer spanning, uitdaging en directe beloning (alleen al het loon) te behalen. Dit geldt voor mannen én vrouwen. Maar moeders komen vaak automatisch in de zorgrol terecht. Dit start al tijdens het geboorteverlof, dat voor moeders veel langer duurt. Voor vaders is het dit jaar gelukkig een keuze geworden twee maanden gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Maar wel met de nadruk op kéuze.

In jullie gezin

Het is moeilijk het effect van keuzes voor de lange termijn te overzien. Maar het wordt iets gemakkelijker als je goed voorbereid bent. Dat betekent ook dat het helpt als je als aanstaandeouders samen je verwachtingen besproken hebt: hoe gaan wij zijn als ouders? Wie gaat er welke taken op zich nemen in het gezin? Hoe blijven we naast ouders ook partners? Daarbij helpt het te weten waar je mogelijk tegenaan gaat lopen. We weten dat ook van de stellen die aangeven zorgtaken en betaald werk gelijk te willen verdelen, dit maar de helft lukt. We weten dat nieuwe ouders het eerste jaar meer ruzie hebben. Het zijn ‘tropenjaren. Het zijn moeilijke jaren, maar ook prachtig. Met goede voorbereiding, ook op de tijd ná de geboorte, kan je als gezin bewustere keuzes maken die rekening houden met ieders behoeften. Concreet betekent dit bijvoorbeeld afwegingen in de taakverdeling binnen jullie gezin. Een gelijkwaardige verdeling van taken betekent niet dat alle taken 50/50 verdeeld moeten worden. Het betekent dat jullie
kijken naar welke verdeling van zorg en betaald werk het beste past binnen jullie gezin. Los van of je vader of moeder bent. Maar mét kennis van de effecten die het op jullie heeft.

Je nieuwe baan in de zorg

Als je dit leest en in verwachting bent, of al ouder bent van een kind. Zowel moeders als vaders.
We willen je van harte feliciteren met je nieuwe baan in de zorg.