Geplaatst op

Boek: Zorg van Lynn Berger

Boeken over ouders, ouderschap en gelijkwaardigheid

Lynn Berger is goed op dreef het debat over zorg aan te zwengelen in Nederland. Als journalist bij het platform ‘de Correspondent’ schrijft ze over het thema ‘zorg’. In het boek ‘Zorg’ gaat ze nog een stap verder. Lynn Berger trekt parallellen tussen alle vormen van zorg die wij kennen. Denk aan zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en artsen, zorg voor onze kinderen en mantelzorg. Al deze vormen van zorg zijn nodig om de maatschappij draaiende te houden. De mensen die zorgen zijn allemaal nodig, of ze er nu voor betaald worden of niet.

Op een toegankelijke manier beschrijft Berger de noodzaak en de onschatbare waarde van zorg. Helaas blijkt zorg echter uitputbaar. Het is niet iets waar we eindeloos gebruik van kunnen maken. Er is beperkte hoeveelheid energie en mankracht. En dit terwijl we zorg vaak zien als vanzelfsprekend. Zorg is iets dat je doet uit liefde, dus waarom dan nog stilstaan bij de randvoorwaarden die nodig zijn om zorg te kunnen geven? Ouders willen toch van nature zorgen voor hun kinderen? Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je zorg draagt voor je ouders wanneer ze ouder worden? Toch? Door deze huidige manier van kijken naar zorg ziet bijna niemand dat zorg even goed werk is. Het is onzichtbaar werk, onbetaalde arbeid. En dat de bronnen voor zorg uitputbaar zijn. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.

Eén van de keuzes is hoe belangrijk we het nu echt vinden. Volgende stappen kunnen zijn daar dan ook naar te handelen: zorg eindelijk te gaan waarderen en er ruimte en budget voor vrij maken. En dus niet alleen voor ‘professionele zorg’/betaald werk. Lynn Berger refereert op een humoristische wijze aan haar eigen leven. Ik moest hardop lachen om de anekdotes die ze vertelt over haar kinderen. 

Berger verklaart hoe het zo gekomen is dat we op deze manier tegen zorg aankijken. Het is niet altijd zo geweest. “Wanneer we het nu over ‘werk’ hebben, hebben we het meestal over betaalde arbeid. Maar tot in de zeventiende eeuw refereerde ‘werk’ in veel Europese landen aan alle activiteiten die nodig waren om te overleven en een huishouden draaiende te houden, of je er nu geld voor kreeg of niet, of je het nu thuis deed of daarbuiten. Pas tijdens de industrialisering raakten ‘werk’ en ‘thuis’ gescheiden: ‘werk ging iets betekenen dat productief was en buitenshuis plaatsvond, bijvoorbeeld in een fabriek, en werd geassocieerd met mannen. De tegenhanger van ‘werk’ werd ‘thuis’, en thuis werd het domein van vrouwen en kinderen, van rust, zorgzaamheid en het gezin van niet-werk.” legt Berger uit. 

Lynn Berger sluit het boek ‘Zorg’ af met ernstige waarschuwingen voor de toekomst. De manier waarop we kijken naar zorg, waarbij de politiek doet alsof zorg los staat van onze economie, is onhoudbaar. Berger probeert met oplossingen te komen, maar een echte eenduidige oplossing geeft ze in dit boek niet. Het doel van het boek ‘Zorg’ lijkt met name het punt aan te spreken. Deels zal de oplossing zelfs hierin liggen: dat we met zijn allen anders naar zorg gaan kijken. En deels zullen er ook oplossingen vanuit de politiek moeten komen. We stevenen af op een tijd waarin zelfs professionele zorg niet meer voor iedereen beschikbaar gaat zijn. De standaard die we nu hebben wordt voor de toekomst voorspeld als onhoudbaar. Tenzij we het tij keren en onze prioriteiten duidelijk stellen, stevenen we af op een langdurig zorginfarct. Zowel in de instellingen zoals ziekenhuizen, als in het zorgen voor dierbaren.  Zoals in alles is het belangrijk eerst de woorden te vinden voor een probleem. Pas dan kan je het zien. Pas dan kan je er over communiceren. De woorden die Lynn Berger geeft aan dit probleem zijn wat ons betreft een nuttige eerste stap.

Nieuw boek: ‘Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald)’

In het nieuwste boek van Lynn Berger ‘Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald)’ zet de onzichtbare strijd zich voort, de strijd tussen betaald en onbetaald werk. Zeker de moeite waard om te lezen, al zit er enige overlap in met haar eerdere boek ‘Zorg’. 

Specificaties

Titel: Zorg, een betere kijk op de mens

Auteur: Lynn Berger

EAN: 9789493254152

Aantal pagina’s: 232

Uitgever: de Correspondent

Druk:1

Verschijningsdatum: 12-07-2022

Titel: Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald)

Auteur: Lynn Berger

EAN: 9789493254329

Aantal pagina’s: 120

Uitgever: de Correspondent

Druk:1

Verschijningsdatum: 28-02-2023