Wat is gelijkwaardig ouderschap?

De betere ouder?

Gelijkwaardig ouderschap is een vorm van ouderschap waarbij de taken in het gezin verdeeld worden, zonder te kijken naar het geslacht van de ouder. Het maakt dus niet uit of iemand vader of moeder is. In de praktijk worden ‘vrije’ keuzes in deze taakverdeling vaak gestuurd door bewuste of onbewuste vooroordelen over rolverdeling. Daarbij wordt soms gedacht dat er een ‘natuurlijke’ rolverdeling is tussen ouder. Of er wordt gedacht dat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillende kwaliteiten hebben als het op ouderschap aan komt. Dit blijkt niet helemaal zo te zijn. Mannen verschillen onder elkaar meer, dan dat ze als groep van vrouwen verschillen. Andersom geldt dit ook. Het blijkt dat de kwaliteiten die vaders hebben als ouders even goed zijn als die van moeders. Zeker als vaders een tijdje alleen voor de kinderen hebben gezorgd. Het blijkt dat veel Nederlanders denken dat moeders ‘van nature’ betere ouders zijn. Wel is het zo dat vaders er soms een wat andere stijl op nahouden, zo kunnen ze wat risicovoller spelen.

Rolverdeling

Wat rolverdeling in het ouderschap betreft blijken mannen en vrouwen zich aan te passen aan de verwachte genderrol. Tijdens tientallen jaren worden mannen en vrouwen door het zien van eigen rolmodellen ‘getraind’ in wat er van ze verwacht wordt. Zo blijken ouders onbewust ander gedrag te stimuleren bij jongens dan bij meisjes, ook als ze denken dat ze het niet doen. Als we dan eenmaal zelf ouders worden, worden deze onbewuste verwachtingen van rolpatronen vaak subtiel geïntegreerd in het eigen leven. Dit wordt versterkt door politieke keuzes (zoals verlofregelingen), die op hun beurt weer beïnvloed zijn door cultuur. Een goede start voor vaders zou bewust gestimuleerd kunnen worden. Dit gebeurt gelukkig meer en meer, maar nog lang niet zoals in sommige andere Europese landen. En zelfs in Europese landen waar vaders wel gestimuleerd worden (bijvoorbeeld door vroeg en relatief veel verlof op te kunnen nemen), zie je dat genderpatronen hardnekkig zijn. 

Kleine Zaken heeft een breed aanbod aan cursussen. Benieuwd?

  • Zo is er de Cursus over de babytijd, zowel als e-learning als fysiek in Nijmegen. Daar ontdek je tijdens de zwangerschap alles over de ontwikkeling van je baby, maar ook van jezelf en alles over gelijkwaardig ouderschap.
  • Kleine Zaken geeft de praktische workshop ‘Gelijkspel‘ over taakverdeling binnen jouw gezin. Deze praktische workshop met concrete tools is voor (aanstaande) ouders met kinderen van alle leeftijden.