Wat zijn ‘motherhood constellation’ en ‘fatherhood constellation’?

De term ‘motherhood constellation’ wordt gebruikt om aan te geven dat de focus van een vrouw verandert op het moment dat ze moeder wordt. Dit komt zowel door biologische als psychische factoren. Pas sinds heel recentelijk wordt onderzocht wat het met mannen doet als ze vader worden. Het blijkt dat ze grotendeels hetzelfde reageren als vrouwen. Sommige veranderingen zijn op een ander vlak, maar zowel mannen als vrouwen blijken dezelfde mate aan veranderingen door te maken. De bedenker van ‘motherhood constellation’ heeft alle vragen en worstelingen van vrouwen in de transitie naar moeder samengevat in vier thema’s:

  • Voel je genoeg steun voor jou en je baby?
  • Lukt het je om je kind goed te laten opgroeien?
  • Kun je je straks wel emotioneel verbinden aan je baby?
  • Lukt het je om je weg te vinden in je nieuwe rol als ouder?

 

Fatherhood constellation

Bestaat er dan ook een term voor vaders zoals ‘fatherhood constellation’? Helaas nog niet, maar gelukkig wordt er wel steeds meer gekeken naar de verandering die er bij vaders en bij niet zwangere ouders plaatsvindt. Zoals uit onderzoek blijkt is er namelijk wel degelijk ook een fatherhood constellation. Bij mannen blijkt dit vooral af te hangen van de hoeveelheid tijd die ze met hun kind hebben doorgebracht, terwijl bij vrouwen dit proces vaak al automatischer begint tijdens de zwangerschap. Interessant is dat bij studies naar (andere) primaten, ook bleek dat mannetjes flexibel zijn in het op zich nemen van de vaderrol. De omstandigheden lijken wat meer bepalend voor mannetjes, maar uiteindelijk kunnen ze een even intensieve rol op zich nemen.

 

Kleine Zaken heeft een breed aanbod aan cursussen. Benieuwd?

  • Zo is er de Cursus over de babytijd, zowel als e-learning als fysiek in Nijmegen. Daar ontdek je tijdens de zwangerschap alles over de ontwikkeling van je baby, maar ook van jezelf en alles over gelijkwaardig ouderschap.
  • Voor ouders met kinderen van alle leeftijden die een praktische workshop zoeken is er ‘Gelijkspel’, met concrete tools om de taakverdeling binnen het gezin te bespreken.